Visió educativa

La responsabilitat i la participació no s’ensenyen; es practiquen. L’Institut 22@ és un projecte de construcció col·lectiva on l’alumnat reflexiona i pren decisions que es posen en pràctica. Ens organitzem en assemblees de classe, de curs i de centre, comissions i càrrecs.

A l’Institut 22@ les llengües estan vives… i interrelacionades. La coordinació entre professorat ens permet optimitzar el currículum lingüístic. Oferim treball amb múltiples nivells i diversos docents a l’aula en la primera llengua estrangera (anglès), a més de l’opció a cursar una segona llengua estrangera (francès).

L’alumnat del segle XXI ja és nadiu digital; però ha d’esdevenir competent digitalment. A l’Institut 22@ treballem les diferents competències de l’àmbit digital de forma transversal a totes les àrees i projectes per potenciar la recerca, el treball cooperatiu o la creació.

Amb la presència de professorat de suport, el treball en grups cooperatius heterogenis i la coordinació entre tutors/es, famílies i d’altres especialistes, oferim l’espai per a què tothom pugui créixer, sigui quin sigui el seu punt de partida.

Les competències són aquelles habilitats complexes que integren coneixements, procediments i valors i permeten aplicar allò après a noves situacions i contextos. La sòlida reflexió pedagògica conjunta del professorat de l’Institut 22@ enriqueix la seva pràctica docent per assegurar el desenvolupament de les competències de l’alumnat al llarg de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria.

L’Institut 22@ s’ubica damunt de la Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz, una oportunitat d’obrir una finestra al món dels llibres. Dediquem 2 franges de 30 minuts cada setmana al “temps de llegir”, en què s’atura tota activitat perquè cadascú pugui gaudir del seu llibre (professorat inclòs!). També impulsem la lectura amb visites a la biblioteca i a les quatre llibreries més properes al nostre centre: la llibreria Etcètera, La Petita, la No Llegiu i la Retrobada.

Scroll to top