Visió educativa

La responsabilitat i la participació no s’ensenyen; es practiquen. L’Institut El Joncar és un projecte de construcció col·lectiva on l’alumnat reflexiona i pren decisions que es posen en pràctica. Ens organitzem en assemblees de classe, de curs i de centre, comissions i càrrecs.

A l’Institut El Joncar les llengües estan vives… i interrelacionades. La coordinació entre professorat ens permet optimitzar el currículum lingüístic. Oferim treball amb múltiples nivells i diversos docents a l’aula en la primera llengua estrangera (anglès), a més de l’opció a cursar una segona llengua estrangera (francès).

L’alumnat del segle XXI ja és nadiu digital; però ha d’esdevenir competent digitalment. A l’Institut El Joncar treballem les diferents competències de l’àmbit digital de forma transversal a totes les àrees i projectes per potenciar la recerca, el treball cooperatiu o la creació.

Amb la presència de professorat de suport, el treball en grups cooperatius heterogenis i la coordinació entre tutors/es, famílies i d’altres especialistes, oferim l’espai per a què tothom pugui créixer, sigui quin sigui el seu punt de partida.

Les competències són aquelles habilitats complexes que integren coneixements, procediments i valors i permeten aplicar allò après a noves situacions i contextos. La sòlida reflexió pedagògica conjunta del professorat de l’Institut El Joncar enriqueix la seva pràctica docent per assegurar el desenvolupament de les competències de l’alumnat al llarg de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria.

L’Institut El Joncar s’ubica damunt de la Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz, una oportunitat d’obrir una finestra al món dels llibres. Dediquem 1 hora cada setmana al “temps de llegir”, en què s’atura tota activitat perquè cadascú pugui gaudir de la lectura (professorat inclòs!). També impulsem la lectura amb visites a la biblioteca i a les quatre llibreries més properes al nostre centre: la llibreria Etcètera, La Petita, la No Llegiu i la Retrobada.

Scroll to top