Tutoria

A les tutories aprofitem per fer un treball de seguiment i organització personal i grupal, la revisió dels càrrecs i les seves funcions, així com la realització de les assemblees.

Scroll to top