Projectes

Els projectes són trimestrals, parteixen de la tria democràtica per part de l’alumnat d’un problema o necessitat al qual volen donar resposta.

Scroll to top