Matrícula curs 20-21

Calendari de matriculació

 • 29/05 – Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.
 • 02/06 al 05/06 – Reclamacions de la puntuació. Cal fer-ho enviant un correu electrònic a a8066565@xtec.cat .
 • 09/06 – Llistat de la puntuació amb les reclamacions resoltes. Sorteig del número de desempat a les 11:00 del matí.
 • 11/06 – Llista ordenada definitiva.
 • 07/07 – Llista d’alumnes admesos i llista d’espera.
 • 13/07 al 17/07 Matriculació de l’alumnat

Matriculació de l’alumnat del 13/07 al 17/07 

Degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID19, la totalitat dels tràmits es podran fer de forma telemàtica i tindran la mateixa validesa. Només per a casos puntuals els tràmits podran realitzar-se presencialment a l’institut. Aquí trobareu la documentació que cal lliurar:

Per últim, ens heu d’enviar còpia del carnet de vacunacions en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no teniu el carnet de vacunacions, heu d’enviar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut del nen/a en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal enviar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Podeu consultar aquí:

Resultat del sorteig del número de desempat per a la preinscripció educació infantil, primària i secundària (3-16 anys) curs 2020-2021:

El número per determinar l’ordre de les sol·licituds és el 33.386.

Preinscripció curs 20-21

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID19, cal reduir al màxim els tràmits presencials. La totalitat dels tràmits es podran fer de forma telemàtica i tindran la mateixa validesa. Només per a casos puntuals els tràmits podran realitzar-se presencialment a l’institut.

Preinscripció on-line del 13 al 22 de maig

Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica, accediu a l’enllaç de l’aplicatiu de preinscripció,  i s’ha d’enviar el resguard per correu electrònic al centre juntament amb una còpia de la següent documentació escanejada o fotografiada:

 1. Llibre de família (pàg. de l’alumne/a i dels seus pares)
 2. DNI de la persona sol·licitant i de l’alumne/a si en té
 3. Tarjeta Sanitària Individual (TSI) de l’alumne/a
 4. Resguard sol·licitud de preinscripció.

Documentació acreditativa (opcional)

 • Per acreditar la proximitat del domicili: en cas que l’adreça al DNI no coincideixi, certificat de convivència de l’alumne. En el moment de matricula, s’ha de lliurar DNI renovat.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare o mare: certificat d’empresa.
 • Per acreditar la renda mínima anual d’inserció de la unitat familiar: document oficial que acrediti ser-ne beneficiari.
 • Per acreditar la discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans (superior al 33%): certificat del Departament de Benestar Social i Família.
 • Per acreditar la família nombrosa o monoparental: carnet vigent.

Un cop enviada la documentació rebreu un correu eletrònic de confirmació com a comprovant.

Preinscripció presencial del 19 al 22 de maig

Recordem que la preinscripció presencial sols ha de ser en casos justificats. El lliurament de documentació es realitzarà a les instal·lacions de l’institut, carrer Joncar 35-45, 2a planta.

Cal demanar cita prèvia al correu a8066565@xtec.cat o contactar al telèfon 93 839 41 98. (Horari d’atenció telefònica de 09:00 a 17:00). Horari presencial per fer la preinscripció serà de 09:00 a 13:30. La documentació necessària per formalitzar la preinscripció és:

 1. Original i fotocòpia del llibre de família (pàg. de l’alumne/a i dels seus pares)
 2. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de l’alumne/a si en té
 3. Original i fotocòpia de la Tarjeta Sanitària Individual (TSI) de l’alumne/a
 4. Sol·licitud de preinscripció.

Documentació acreditativa (opcional)

 • Per acreditar la proximitat del domicili: en cas que l’adreça al DNI no coincideixi, certificat de convivència de l’alumne. En el moment de matricula, s’ha de lliurar DNI renovat.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare o mare: certificat d’empresa.
 • Per acreditar la renda mínima anual d’inserció de la unitat familiar: document oficial que acrediti ser-ne beneficiari.
 • Per acreditar la discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans (superior al 33%): certificat del Departament de Benestar Social i Família.
 • Per acreditar la família nombrosa o monoparental: carnet vigent.

Informació addicional

Escoles adscrites
La Llacuna del Poblenou, Antoni Brusi, Bogatell, Vila Olímpica, Pere IV, Sant Martí, Provençals, La Mar Bella, Poblenou, Acàcies, L’Arenal de Llevant i Fluvià.

90 Places ofertades a 1r ESO:
84 ordinàries i 6 reserva de plaça

Presentació portes obertes 2020

Altres consultes o dubtes

Podeu contactar al
Correu: a8066565@xtec.cat | telèfon: 93 839 41 98

Enllaç d’interès: informació general del consorci per la matriculació

Scroll to top