Consell escolar

Què és? Quina funció fa?

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el control i gestió dels centres docents, amb funcions en l’àmbit de la programació general, i en el seguiment i avaluació de les seves activitats.

Qui el forma?

Està integrat per membres de tots els àmbits escolars. La condició de membre electe del consell escolar del centre s’adquireix per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la meitat dels membres representants de l’alumnat i de les famílies d’alumnes.

El consell escolar del nostre institut està format per:

  • Director: Josep Oriol Rodon Estarlich
  • Cap d’estudis: Maria Dolors Bosch Mestres
  • Secretari: Jordi Rebagliato Nadal
  • Representant de l’Ajuntament: Neus Ballesteros Fernández
  • Representants de l’alumnat: Adrià de Batlle i Gabàs, Gala Van Zelm Safont
  • Representant de l’AFA: José Ángel Brajones Garcia
  • Representant de pares i mares: Ivan Manero Boher
  • Representant del PAS: Núria Llinàs Forcada
  • Representants del professorat: Alba Calvo Padrós, Araceli Fernández Bonet i Jordi Rebagliato Nadal
Scroll to top