Canviem el nom de l’institut

El nom actual del centre, 22@, té unes connotacions que no agrada a les veïnes del barri, ja que està vinculat al procés d’encariment dels preus d’habitatges i locals, fet que expulsa al veïnat (gentrificació). 

En ser un nom donat i no triat hem cregut que ara és un bon moment per a triar-lo entre totes. Per això, iniciem el procés participatiu per al canvi de nom de l’institut.

Us animem a pensar quin nom us agradaria per al vostre institut, és un bon moment ara que som tantes per prendre entre totes aquesta decisió tan important.

El procés per a la tria del nom l’ha dissenyat una comissió formada per representants del consell escolar, assemblea d’alumnat, mares delegades i professorat. 

El procés que seguirem té 2 fases:

1a Fase: Propostes (fins el 17 de maig a les 23.59 h)

La proposta de nom ha de complir uns requisits:

REQUISITS
El nom ha de complir algun d’aquests criteris:
Vinculat a l’espai històric en què s’ubica el centre (fàbrica de Can Saladrigas)
Vinculat a col·lectius històrics relacionats amb el nostre entorn
Vinculat al món educatiu i la cultura
Noms que facin visibles les persones invisibilitzades
Vinculat al barri del Poblenou
Vinculat al nostre entorn natural
Vinculat a tradicions i costums pròpies del barri
Criteris d’exclusió: 
Els noms d’altres escoles o instituts
El nom d’una persona en vida
Els noms de persones que no representin actituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels Drets Humans
No justificat
Qualsevol nom que es proposi s’ha de justificar, vinculant la proposta al projecte educatiu de l’institut. (Màxim 2100 caràcters)
Haureu fer una promoció de la justificació que acompanyarà el nom que proposeu a les xarxes. (En forma de piulada. Màxim 280 caràcters)

No es farà públic en cap moment el nom de la persona que fa la proposta.

2a fase: Votacions

1a voltaDel 25 al 31 maigD’entre totes les propostes que la comissió ha validat, després de comprovar que compleix els requisits. En votem 3.
2a voltaDel 2 al 9 juny Els tres noms més votats entren en joc. En votem 2. 
11 de juny es publicaran els 2 noms finalistes.
Campanya14, 15 i 16 de junyQui vulgui promoure un dels dos noms ens fa arribar vídeos, cartells… Per a la seva difusió a la web de l’institut.
Votació definitivaDel 17 al 20 junyVotem un nom. En aquest moment també s’obre la participació per al nou alumnat matriculat per al curs 21-22.
22 juny es fa públic el nom i s’inicia el procés administratiu pertinent.

Esperem amb il·lusió la participació de tota la comunitat educativa!

Scroll to top